top of page
Favikon-Hvit+Lilla.png

Rosenmetoden

 

Rosenmetoden, også kalt rosenterapi, er en avspenningsmetode som gir mulighet for å gå i dybden, og se sammenhenger mellom livet vi har levd og langvarige muskelspenninger i kroppen. Disse muskelspenningene ser vi på som kroppens naturlige forsvar som oppstod i overveldende situasjoner. Gjennom myk og respektfull berøring kan vi få en forståelse for hvorfor spenningene en gang var nødvendige, og det kan være mulig å gi slipp. Ved å bearbeide opplevelsene som en gang ble for mye for oss vil vi få en større frihet i livet.

Alt fra alvorlige traumer til normale livshendelser kan gi langvarige muskelspenninger. Som et forsvar fortrenger vi ofte hendelser som er for mye for oss, og selv om vi husker kan vi mangle innsikt i hvilken betydning de har hatt videre i livet. Fortrengte hendelser blir likevel med oss som kroppsminner, og de påvirker i stor grad våre tanke- og handlingsmønstre. Solveig Bøhle tydeliggjør dette i boka «Når kroppen husker det du vil glemme» ved å veve sammen erfaringer med Rosenmetoden og nevrofysiologisk kunnskap.

«Når kroppen husker 

det du vil glemme».

Solveig Bøhle

Som Rosenterapeut arbeider jeg med stress, smerter, utmattelse, psykosomatiske lidelser og autoimmune sykdommer. Jeg møter også mennesker med ulike former for traumer, samt de som har et ønske om økt bevissthet, avspenning og indre ro. 

Jeg møter deg med en grunnleggende aksept for det du har med deg av livets erfaringer, og følelsene rundt det du har opplevd. Det er ingen forventninger om at noe spesielt skal skje under behandling. Forventningsløshet og kravløshet er to av "nøklene" i Rosenmetoden. Når vi ikke har noe press om å prestere kan mulighetene åpne seg. 

"Avspenning er 

nøkkelen til bevissthet"

Marion Rosen

Under behandling får noen lett kontakt med følelser, mens andre erfarer hovedsakelig fysiske effekter av behandlingene. Det er vanlig å oppleve en dyp avspenning som kjennes både i kropp og sjel. Det kan være grunnen til at Marion Rosen omtalte Rosenmetoden som "massasje for sjelen". Den dype avspenningen gir muligheter for at ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre kan slippe taket. Kroppen er klok, og slipper ikke fram mer enn du kan håndtere.

 «Når vi våger å uttrykke det 

vi ikke tidligere har tillatt 

oss selv å føle, 

uttrykker vi sannheten, 

og heling vil skje».

Marion Rosen

Marion Rosen har uttalt at Rosenmetoden ikke er det samme som healing, men at healing kan skje. Når jeg er vitne til endringer på et dypere plan, ser jeg det som bekreftelser på at Rosenmetoden kan handle om langt mer enn avspenning, stressreduksjon og lindring av ulike plager. Mine personlige erfaringer med Rosenmetoden gjør meg ydmyk og takknemlig, og jeg opplever dette arbeidet som dypt meningsfullt.

"Finner vi fred med oss selv, 

vil vi også finne fred 

med andre». 

Marion Rosen

Marion Rosen kalte dette arbeidet for fredsarbeid. Hva mente hun egentlig med sitatet «Finner vi fred med oss selv, vil vi også finne fred med andre»? Noen ser for seg at man skaper indre fred gjennom å bli en bedre utgave av seg selv. Om målet er å bli en bedre utgave av seg selv, må utgangspunktet være at vi ikke er bra nok som vi er. Jeg tror det indre arbeidet vil gi oss mer strev enn fred om vi lar den indre kritikeren være styrende i prosessen

 

For meg handler det indre arbeidet om å få det bedre med seg selv. Når vi får det bedre med oss selv møter vi både oss selv og menneskene rundt oss med en mer vennlig holdning, og på den måten vil dette fredsarbeidet spre seg som ringer i vann.

«Jeg ligger på denne benken 

for hele familien».

 

Men hvordan kan vi få det bedre med oss selv? Gjennom myk berøring og samtale gir Rosenmetoden mulighet for å skrelle av lag for lag med ubevisste mønstre. Mønstrene som tidligere i livet var de viktige mestringsstrategier kan nå være begrensende for egen livsutfoldelse. Det kan for eksempel handle om å ta liten plass, holde følelser tilbake, ta et stort ansvar og prestere høyt. Å være styrt av ubevisste mønstre kan gjøre at vi mister oss selv, og det kjennes i både kropp og sjel.

Kroppen kan blant annet gi sitt uttrykk gjennom smerter, søvnmangel, lavt energinivå og uro. Sjela får gjerne lite oppmerksomhet i behandlingssammenheng, men ønsker vi å se helhetlig på mennesket så må den også få sin plass. Når vi lever med ubevisste mønstre som fører oss langt fra våre verdier, ønsker og drømmer kan vi kjenne på en sjelelig tomhet. Ikke sjelden vil tristhet og frykt følge på. Vi mister kontakten med den verdien vi har som mennesker, uavhengig av hva vi presterer i livet. At vi alle er født med lik verdi er lett å glemme når vi lever i et samfunn hvor det å være produktiv står høyt, og hvor et perfekt ytre og materielle goder ser ut til å være veien mot lykke.

«Rosenmetoden handler om 

forandringen fra 

den personen du 

tror du er, 

til den du virkelig er». 

Marion Rosen

Under alle lagene med ubevisste mønstre og spenninger ligger det muligheter. Det handler ikke bare om en større frihet fra spenninger, smerter og uro. Vi blir også i stand til å leve mer i tråd med egne verdier, ønsker og drømmer, i tillegg til å få en økt forståelse og raushet for oss selv og andre. Om vi er åpne for det kan vi også komme nærmere vår egen åndelighet.

Det er vanskelig å finne ord som er dekkende for Rosenmetoden. Om det du har lest til nå vekker din nysgjerrighet ønsker jeg deg velkommen til behandling.

"Berør kroppen. Nå sjelen.

Slik kan verden forandres."

Marion Rosen

Marion Rosen

Marion Rosen fortjener sin plass her. Hun viet største delen av sitt liv til å utvikle Rosenmetoden, eller som hun selv sa «jeg så Rosenmetoden utvikle seg». En ydmyk holdning til et arbeid som har hatt stor betydning for utallige mennesker.

Marion ble født inn i en jødisk familie i Tyskland i 1914. Hun hadde en god oppvekst i Nürnberg sammen med sine foreldre og søsken. Marion var et allsidig barn med interesse for ulike aktiviteter. Dans var blant hennes største interesser, og dansernes ulike uttrykk var med på å skape en stor interesse for mennesker. Også i andre situasjoner observerte Marion menneskers bevegelser. Hun la merke til at for noen var kroppslig aktivitet et strev, mens for andre var bevegelsene som en dans. Tidlig forstod hun at måten vi beveger oss på utgjør en stor forskjell, både innvendig og utvendig. Marion var dessverre for høy til å selv kunne få en karriere innen dans. Sett i ettertid er det ingen tvil om at det arbeidet hun i stedet valgte å fylle livet sitt med, gav henne større betydning for flere mennesker enn hun ville fått som profesjonell danser.

 

Familien til Marion levde et godt liv fram til andre verdenskrig nærmet seg. På grunn av Marions etnisitet lå det ikke til rette for å ta utdannelse i Tyskland. En tilfeldighet gjorde at Marion møtte Lucy Heyer, som arbeidet med massasje, avspennings- og pusteteknikker. Siden Marion selv hadde astma var hun svært interessert i dette. Lucy Heyer var gift med psykoterapeut Gustav Heyer, som var elev av den kjente psykiateren Carl Gustav Jung. Dette ekteparet oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder. Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette samarbeidet. Som 22-åring fikk Marion gå i lære hos Lucy Heyer og tok del i arbeidet og opptagelsene som ekteparet Heyer gjorde. Disse tidlige erfaringene ligger til grunn for utvikling av Rosenmetoden.

 

På slutten av 1930-årene måtte Marion flykte fra Tyskland til Sverige. Der fortsatte hun å gi behandlinger. I Sverige fikk hun mulighet til å utdanne seg til fysioterapeut. Marion ønsket å reise til videre til USA, hvor hun mente det ville være større muligheter for å jobbe videre med sin behandlingsform. Marion fikk etter en stund visum, og bosatte seg i California. Hun følte seg umiddelbart hjemme i sitt nye land. Der startet hun egen praksis og fullførte utdannelsen til fysioterapeut. Marion fortsatte med å kombinere fysioterapi med de teknikkene hun hadde lært av ekteparet Heyer i Tyskland. Det ble lagt merke til at hun oppnådde raskere og bedre resultater enn de som kun gav fysioterapi, og hun ble spurt om å undervise i sin arbeidsmetode.

I midten av 1970-årene begynte Marion å undervise andre. Da ble sammenhengen mellom menneskers fysiske holdning og følelsesmessige tilstand enda tydeligere for henne, hennes elever og deres klienter. I tillegg til færre eller ingen fysiske plager, opplevde klientene endringer på flere livsområder som følge av behandlingene. Den økte bevisstheten behandlingene medførte gav nye muligheter i mange menneskers liv.

 

I 1980 hadde Marion samlet nok erfaringer til å tilby en formell utdannelse i Rosenmetoden. Hun underviste det første kullet i California, hvor mennesker med svært ulik yrkesbakgrunn deltok. I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige, som var det første landet hun underviste i utenfor USA. 

 

Hans Axelson, som var grunnlegger av Axelsons Body Work School i Sverige og Norge, begynte å markedsføre Rosenmetoden i disse to landene i tillegg til Finland og Danmark. Senere har dette arbeidet bredt seg ut over en rekke andre land. Marion selv reiste verden rundt flere ganger i året og underviste i Rosenmetoden ved de ulike sentrene, helt til hun rundet 95 år. Hun var virksom i sitt arbeid fram til hun døde 97 år gammel.

 

Det finnes flere gode intervjuer med Marion Rosen på YouTube.

Marion Rosen
bottom of page