top of page

Mindfulness

Om du vil oppleve hvordan små endringer i

hverdagen kan gjøre en stor forskjell i livet.

Her presenterer jeg det jeg tilbyr av mindfulness for grupper.

Ønsker du å lære mindfulness individuelt kan vi gjøre det

som en del av livsveiledning.

Element-Tre-LysLilla.png

Indre ro - et kurs i mindfulness

Kurs med fysisk oppmøte i Horten

 

Ønsker du økt bevissthet i hverdagen? Med økt bevissthet kan du i større grad velge livet du ønsker ut fra egne ressurser, verdier og drømmer.

 

Vi er alle formet av livet vi har levd. Mange av mestringsstrategiene vi tilegnet oss tidlig i livet er nå autopiloter vi ikke er klar over. Ved hjelp av mindfulness kan vi gjennomskue flere av disse autopilotene og velge bort de som ikke er hensiktsmessige lenger. Det gir blant annet muligheter for økt indre ro, som er verdifullt for vår helse og livskvalitet.

 

På kurset går vi gjennom temaer og får erfaring med ulike øvelser. Minst like viktig er å gi rom for det som oppstår i øyeblikket. Jeg møter deg der du er, uten krav og forventninger om å prestere noe. Erfaringene vi gjør på kurset vil være overførbare til egen hverdag.

 

Faglig grunnlag

Kurset er basert på Jon Kabat-Zinns MBSR-program, som er et forskningsbasert stressreduksjonsprogram. Dette var en sentral del av min utdannelse i Livsstyrketrening, og i min pågående fordypning i mindfulness ved Creationwork i Oslo.

 

Kursets innhold

- Hva er mindfulness?

- Holdningene i mindfulness

- Stress

- Indre ro

- Pusten

- Følelser

- Selvmedfølelse og indre dialog

- Forventninger

- Ulike oppmerksomhetsøvelser/meditasjoner

 

Rammene for kurset

 • Kurset består av 8 ukentlige samlinger. 

 • Det vil være faste grupper på 4 til 6 deltakere.

 • Hver samling har en varighet på ca 2 timer. 

 • Hver deltaker får en oppstartssamtale før oppstart.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bli kjent med mindfulness, og for deg som allerede har erfaring. Kurset er ikke ment som behandling, og er ikke egnet om du har alvorlige psykiske lidelser eller rusavhengighet. 

 

Oppstart av nye kurs

Jeg setter jevnlig opp nye kurs. Ønsker du kurs på dagtid kan du gå kurs på mandager fra 15. april kl 10.00 til 12.00. Kurs på ettermiddag vil være på onsdager, og har oppstart 17. april kl 18.00 til kl 20.00. Faller kursdagen på en rød dag blir det et opphold av kurset den uka. Ta gjerne kontakt for flere datoer for oppstart av nye kurs.

 

Hva trenger du til kurset?

Skrivebok og penn/blyant.

Ønsker du å bestille kurset til din egen gruppe?

Kurset er egnet for både private grupper og ansatte i firmaer. Jeg kan ta inn flere eller færre temaer om det er ønskelig. Send gjerne en forespørsel om du vil bestille kurset som det er, eller om du ønsker kurs med kortere eller lengre varighet. Jeg kan også tilrettelegge kurs for et større antall deltakere om det er ønskelig, eller holde egne temadager med ønsket tema.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. Jeg gir deg en gratis og uforpliktende samtale om du ønsker det.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

 

 • "Takk for alt du har gitt meg i form av kurs, som gav meg svaret jeg lette etter. Jeg måtte tørre å bruke stemmen min. Tørre å si hvordan jeg hadde det. Da jeg turte det, gav det meg stadig mer energi. Jeg har også turt å prøve nye ting. Deilig å kjenne mestring. Du aner ikke hvor glad jeg er for kurset".

 

 • "Forholdet mitt til tid, ansvar og kontroll har endret seg. Videre opplevde jeg at forholdet til meg selv endret seg, jeg følte jeg skrelte vekk noen lag i at "jeg er god nok i meg selv".

 

 • "Jeg synes dette var et kurs som gav meg mye. Så befriende at du ikke fremsto som ekspert, og at du var fleksibel hvis det var nødvendig ut fra det vi kom inn på. Likte også at det ble så lett å dele helt naturlig".

 

 • "Holdningene har vært svært viktige ord som jeg har hatt med meg så og si daglig. Jeg tror fokus på disse holdningene har vært den største øyeåpneren for meg i min hverdag."

 

 • "Snakk om tilstedeværelse i praksis... 2 hele timer 100 % tilstede hver eneste mandag i 8 deilige uker - for en gave! Hvem gleder seg spesielt til mandager, liksom? Jammen ble de brått ukens høydepunkt!"

 

 • "Dette kurset burde være det aller første alle utbrente/sykmeldte gjør for seg selv. Eller egentlig "alle" - sykemeldt eller ikke. Mindfulness ut til folket nå!!!"

 

 • "Fint å oppleve at det skjedde en prosess rundt å kjenne kroppen og ikke bare ha kontakt med tanker".

 

 • "Når "ingenting er feil", har man jo et veldig godt utgangspunkt. Opplevde de syv holdningene som absolutt tilstede. Rom for både oppdagelser, nysgjerrighet og undring fra alle parter her!"

 

 • "Jeg vil takke deg for et flott kursopplegg! Du evner å møte hver deltaker med respekt, ydmykhet og tillit. kurset har gitt meg ny bevissthet som jeg tar med meg i min hverdag".

Mindfulness temasamlinger

Temasamlingene er en mulighet for å gi deg selv et pusterom.

Lande inn, få påfyll av ulike temaer, og støtte og

inspirasjon til bruk av mindfulness i hverdagen.

 

Samlingene preges av hvor hver enkelt er i seg selv og temaet vi går inn i. Det er rom for det som oppstår i øyeblikket, og samlingene preges av både latter og alvor.

 

Det er mulig å melde seg på enkelte samlinger. Derfor vil gruppa variere fra gang til gang. Gjennom «Indre ro – et kurs i mindfulness» har alle deltakerne med seg felles erfaringer og forståelse som gir gode muligheter bevisstgjøring og vekst. 

 

Det er viktig for meg å beholde små grupper. Blir vi for mange vil jeg sette opp flere temakvelder. 

 

Tidligere temaer

 • Er det et mål å alltid leve mindful?

 • Hva er verdier? Generelt om temaet.

 • Samling med hovedvekt på mindful bevegelse.

 • Hva er mine verdier? Hvorfor er det viktig å være bevisst egne verdier?

 • Hvordan kan vi større grad leve i tråd med egne verdier? Fokus på konkrete verktøy til bruk i hverdagen.

 

Har du ønske om temasamlinger, er du varmt velkommen når du har gjennomført kurset «Indre ro – et kurs i mindfulness». 

Workshop

Når du trenger et litt lengre pusterom

Noen ganger trenger vi en pause fra hverdagen, med nye impulser og rom for å ivareta oss selv. Da kan en workshop gi det rette påfyllet. Jeg vil holde workshops alene eller med en samarbeidspartner. De kan være i nærheten av Horten eller litt lengre unna.

 

Du vil finne informasjon på denne sida når det nærmer seg. 

 

Ønsker du at jeg legger opp en egen workshop eller retreat for din gruppe, enten for et firma eller privatpersoner, er du velkommen til å ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale.

Livsstyrketrening

Når livet setter seg i kroppen

Livsstyrketrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. Kurset er også egnet for deg som ønsker å håndtere stress ved å se mulighetene som allerede finnes i hverdagen, og på den måten forebygge stressrelaterte helseplager. Livsstyrketrening kan gjennomføres i gruppe eller individuelt. Målet er blant annet å styrke troen på egen evne til å ta gode valg, i tillegg til å få en økt bevissthet rundt egne helsefremmende ressurser. 

Hvordan brukes mindfulness i livsstyrketrening?

Vi gjør øvelser i mindfulness kombinert med ulike kreative metoder som fantasireiser, bevegelse, enkle yogaøvelser, poesi og fargestifter. Bevissthet på kropp, tanker og følelser er sentralt i dette arbeidet. 

Gjennom kurset velger du selv hva du ønsker å delta på. Jeg møter deg uten forventninger om å prestere noe. Det gjør det mulig å ta aktive valg på kurset, slik at du unngår å trå over egne grenser. Dette kan være erfaringer med stor overføringsverdi til hverdagen, hvor tendensen til å strekke seg for langt kan være stor.

 

Temaer for samlingene

1. Hvis kroppen kunne snakke

2. Hvem er jeg?

3. Verdier - hva er viktig for meg?

4. Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser

5. "Sterke" og "svake" sider

6. Glede

7. Dårlig samvittighet

8. Sinne

9. Ressurser, muligheter og valg

10. Avslutning - forankring av de foregående temaene

 

Hvordan ble Livsstyrketreningskursene utviklet?

Livsstyrketrening ble utviklet av sykepleier og pedagog Eldri Steen og lege Liv Haugli i et forskningsprosjekt på 1990-tallet. Det ble evaluert i deres felles doktorgradarbeid. Mennesker med kroniske muskel- og skjelettsmerter har i stor grad medvirket i utarbeidelsen av kurset.

 

Hva er kursets teoretiske grunnlag?

Kurs i Livsstyrketrening er inspirert av kunnskap innen filosofi, psykologi og pedagogikk og er hentet fra tre retninger:

- Mindfullness

- Konfluent pedagogikk/gestaltpsykologi

- Fenomenologi

I stedet for å forklare hva disse retningene går ut på inviterer jeg deg til å gjøre egne erfaringer på kurs i Livsstyrketrening!

 

Hvordan jeg jobber med Livsstyrketrening

Jeg tilbyr kurs i Livsstyrketrening til grupper og individuelt som en del av veiledning. Vi legger en plan for hvor ofte vi skal møtes, og avtaler møtedager framover. For grupper vil hver samling ha en varighet på 4 timer. Jobber vi individuelt tilpasser vi varigheten etter behov, og du kan velge om du vil gå inn i enkelte temaer eller gjennomføre hele kurset.

Enhet for rus og psykisk helse i Horten kommune har gjennom en årrekke tilbudt gratis Livsstyrketreningskurs for alle innbyggere over 18 år med godt resultat. For å bli med på et av kursene må du søke deg inn og tillate at kurslederne skriver journal fra hver samling. I kommunen har gruppene rundt 12 deltakere og to kursledere. 

Om du er interessert å ta kurset hos meg, individuelt eller i mindre gruppe, er du velkommen til å ta kontakt!

bottom of page