top of page
IMG_6726.jpeg

Om meg

Jeg er født i 1974 og oppvokst i Horten. Min nærmeste familie består av mann og tre barn. Helt fra jeg var liten har jeg undret meg over hva som gjør at vi mennesker blir som vi blir og tar de valgene vi tar.

Gjennom livet har jeg ofte hatt med meg en stor takknemlighet, og til tider har jeg kjent på både meningsløshet og maktesløshet. For livet har tatt både uventede og uønskede vendinger for meg. Nå i ettertid ser jeg at opplevelser som har vært enormt krevende, på et eller annet vis har ført meg videre.

I nærmere 20 år var jeg ansatt i Horten kommune i stillinger som miljøterapeut og fagleder. Det gav meg verdifulle erfaringer på veien. I møte med ulike mennesker ble jeg ofte berørt av deres ekthet og ærlighet. Og jeg ble inspirert av deres evne til å se verdien og gleden i det enkle, nære og hverdagslige, til tross for utfordringene de stod i. Jeg opplever selv at det er de små gledene som gir meg mest i livet, og at ekthet og ærlighet er viktig, både overfor meg selv og andre.

 

Jeg har en indre drivkraft mot å forstå hva som begrenser oss mennesker og hvor mulighetene våre ligger. Denne drivkraften har ført meg gjennom utdannelser hvor jeg har fått en dypere forståelse av både meg selv og andre. Jeg opplever at vi mennesker er mye mer like enn jeg tidligere har trodd, bare vi kommer dypt nok inn. Det som ser ut som dårlige valg, ser kanskje annerledes ut når vi får innsikt i hva dette handlet om og hva som lå bak i sin tid. Flere muligheter enn vi selv vet om kan bli synlige når vi tør å møte det som finnes i oss selv av ubearbeidede følelser og ubevisste mønstre. Jeg har fått innsikt i hvor viktig det er å ha en aksept for at livet er som det er akkurat nå, og at denne aksepten er utgangspunktet for veien videre. Jeg opplever at for hver innsikt vi får i oss selv, blir vi gjerne rausere overfor oss selv og andre. Det kan gi muligheter til å skape endringer både i eget og andres liv.

 

Det var i spesielt krevende arbeidssituasjoner at ønsket om å jobbe ut fra egne rammer kom for fullt. De helsemessige konsekvensene av høyt press over tid ble for store. Jeg startet firmaet mitt i 2011, og har siden den tid opplevd hvor meningsfylt det er å ha nok tid til å jobbe i dybden med mennesker. Noen ganger er det nettopp tid som må til for å skape varige endringer i livet. 

 

Som rosenterapeut, veileder og kursholder har jeg med meg innsikten om at vi alle formes av livet vi lever, både i kropp og sinn. Jeg jobber helhetlig, ofte med stor vekt på hva kroppen forteller gjennom sine signaler. Hva betyr det egentlig når vi opplever stress, smerter, uro, angst, nedstemthet, spenninger eller begrenset pust? Og hvilke muligheter ligger det i å bli kjent med disse signalene?

Kjernen i mitt arbeid handler om å skape bedre helse gjennom økt indre ro. Skrelle av lag for lag, og komme nærmere vår egen sannhet. Det gir meg dyp mening, både i eget liv og i møte med andre. 

 

Om du vil bli bedre kjent med meg kan du gjerne klikke på linkene for Facebook og Instagram, lytte til OmLivet-podden og ta en titt på bildene under.

Om du ble interessert i å høre mer om hva jeg tilbyr i forhold til rosenterapi, mindfulness, eller noen av kursene jeg holder i Horten, Vestfold, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller timebestilling. Jeg ser fram til å treffe deg!

Anja Kjær. Helse gjennom indre ro.jpeg
bottom of page