Om meg

Jeg er født i 1974 og oppvokst i Horten. Min nærmeste familie består av mann og tre barn. Helt fra jeg var liten har jeg undret meg over hva som gjør at vi mennesker blir som vi blir og tar de valgene vi tar.

Som de fleste andre har jeg opplevd både medgang og motgang. Noen ganger har livet tatt uventede og uønskede vendinger. Først i ettertid ser jeg at opplevelser som har vært utrolig krevende, på et eller annet vis, har ført meg videre.

Jeg var ansatt i Horten kommune i nærmere 20 år, i stillinger som miljøterapeut og fagleder. Hovedsakelig jobbet jeg med mennesker med psykisk utviklingshemming og ulike tilleggsdiagnoser. Det har gitt meg verdifulle erfaringer og innsikt på veien. Det jeg har verdsatt aller mest i dette arbeidet er disse menneskenes ekthet og ærlighet, i tillegg til den evnen mange av dem har til å se verdien og gleden i det enkle, nære og hverdagslige. Jeg opplever selv at det er de små gledene som gir meg mest i livet, og at ekthet og ærlighet er viktig, både overfor meg selv og andre.

I begynnelsen av 2020 ble jeg ferdig utdannet Rosenterapeut. Gjennom årene med utdannelsen har min nysgjerrighet på mennesker fått det "påfyllet" den trengte. Jeg har fått en dypere forståelse av både meg selv og andre. Jeg opplever at vi mennesker er mye mer like enn jeg tidligere har trodd, bare vi kommer dypt nok inn. Det som ser ut som dårlige valg, ser kanskje annerledes ut når vi får innsikt i hva dette handlet om og hva som lå bak i sin tid. Flere muligheter enn vi selv vet om kan bli synlige når vi tør å møte det som finnes i oss selv av ubearbeidede følelser og ubevisste mønstre. Jeg har fått innsikt i hvor viktig det er å ha en aksept for at livet er som det er akkurat nå, og at denne aksepten er utgangspunktet for veien videre. Jeg opplever at for hver innsikt vi får i oss selv, blir vi gjerne rausere overfor oss selv og andre. Det kan gi muligheter til å skape endringer både i eget og andres liv.

Det var i spesielt krevende arbeidssituasjoner ønsket om å jobbe ut fra egne rammer kom for fullt, og jeg startet firmaet mitt i 2011. For meg er det meningsfylt å ha nok tid til å jobbe i dybden med mennesker. Noen ganger er det nettopp tid som må til for å skape varige endringer i livet. 

Som terapeut og kursholder har jeg alltid med meg innsikten om at vi alle formes av det livet vi lever, både i kropp og sinn. Kroppen gir ofte tydelige signaler, men mange av oss har ikke lært å lytte til dem. Det kan gi seg utslag i blant annet langvarig stress og smerter. Ofte behandles symptomer uten å på forhånd avdekke årsakene til at de er der, og det kan øke risikoen for ytterligere helseproblemer. Mange diagnoser er knyttet til måten vi lever på. Ved å lytte til kroppens signaler og ta egne følelser på alvor får vi mulighet til å bryte ut av gamle mønstre, og i stedet ta bevisste valg som fremmer god helse og øker vår livsutfoldelse. 

Min intensjon er alltid å skape bedre helse gjennom økt indre ro. Om du ønsker denne veien mot en bedre helse er du velkommen til å ta kontakt, enten for en uforpliktende samtale eller timebestilling. Jeg ser fram til å treffe deg!

Firma: Anja Kjær

Org.nr. 996401308
Tlf: 98 01 39 17
Mail: anjakjar@gmail.com

Lag din egen hjemmeside gratis!