Om meg

Jeg er født i 1974 og oppvokst i Horten. Min nærmeste familie består av mann og tre barn. Helt fra jeg var liten har jeg undret meg over hva som gjør at vi mennesker blir som vi blir og tar de valgene vi tar.

Som de fleste andre har jeg opplevd både medgang og motgang. Noen ganger har livet tatt uventede og uønskede vendinger. Først i ettertid ser jeg at opplevelser som har vært utrolig krevende, på et eller annet vis, har ført meg videre.

Jeg var ansatt i Horten kommune i nærmere 20 år, i stillinger som miljøterapeut og fagleder. Hovedsakelig jobbet jeg med mennesker med psykisk utviklingshemming og ulike tilleggsdiagnoser. De har, sammen med sine pårørende og mine tidligere kollegaer, gitt meg verdifulle erfaringer og innsikt på veien. Det jeg har verdsatt aller mest i dette arbeidet er deres ekthet og ærlighet, i tillegg til den egne evnen mange av dem har til å se verdien og gleden i det enkle, nære og hverdagslige. Jeg opplever selv at det er de små gledene som gir meg mest i livet, og at ekthet og ærlighet er viktig, både overfor meg selv og andre.

Jeg er nå på slutten av min rosenterapeututdannelse. Gjennom årene med utdannelsen har min nysgjerrighet på mennesker fått det "påfyllet" den trengte. Jeg har fått en dypere forståelse av både meg selv og andre. Jeg opplever at vi mennesker er mye mer like enn jeg tidligere har trodd, bare vi kommer dypt nok inn. Det som kan se ut som dårlige valg, ser kanskje annerledes ut når vi får innsikt i hva dette handlet om og hva som lå bak i sin tid. Flere muligheter enn vi selv vet om kan bli synlige når vi tør å møte det som finnes i oss selv av ubearbeidede følelser og ubevisste mønstre. Jeg har fått innsikt i hvor viktig det er å ha en aksept for at livet er som det er akkurat nå, og at denne aksepten er utgangspunktet for veien videre. Jeg opplever at for hver innsikt vi får i oss selv, blir vi gjerne rausere overfor oss selv og andre. Det kan gi muligheter til å skape endringer både i eget og andres liv.

Det var i spesielt krevende arbeidssituasjoner ønsket om å jobbe ut fra egne rammer kom for fullt, og jeg startet et lite firma i 2011. Jeg tok kurs innen aromamassasje, en god kontrast til en travel kommunehverdag. For meg er det meningsfylt å ha nok tid til å jobbe i dybden med mennesker. Noen ganger er det nettopp tid som må til for å skape varige endringer i livet.

Jeg er takknemlig for at denne muligheten kom, og for alle som har gitt meg troen på at dette er mulig selv om jeg noen ganger var i tvil.