Smittevern Covid-19

I september 2021 åpnes samfunnet etter en lang periode med strenge smittevernstiltak. For å fortsatt begrense mulighetene for smitte ved behandling velger jeg å videreføre smittevernstiltakene jeg har vært pålagt siden våren 2020:

Vi er i en annerledes tid nå, og mange kan ha stor nytte av ulike behandlingsformer. For å gjennomføre behandlingene forsvarlig skal Helsedirektoratets smitteverntiltak følges. Jeg plikter i tillegg å følge Norske Rosenterapeuters Forenings bransjestandard for smittevern. Tryggheten tiltakene gir er også en forutsetning for å få et godt utbytte av behandlingene. Her presenterer jeg smitteverntiltakene som gjelder i denne perioden. 

Informasjon:

Alle som bestiller time skal få informasjon om smitteverntiltakene i god tid før oppmøte. Ved timebestilling er jeg pålagt å spørre om påvist Koronasmitte, mistanke om smitte, symptomer på smitte og om du er i karantene. Er noe av dette tilfelle må vi vente med behandling. Får en av oss symptomer på sykdom i forkant av behandlingstidspunktet må behandlingen utsettes.

Venterommet:

Du gjennomfører håndvask ved ankomst og etter behandling. Jeg henter deg inn fra venterommet. Vi unngår håndhilsing og annen unødvendig fysisk kontakt.

Jeg legger tilrette for at ingen utsettes for smitte ved å møte hverandre på venterommet. Alt løst materiell som det er naturlig å komme i kontakt med er fjernet. 

Behandling:

Du tar med rent laken og rent pledd til behandling. Jeg bruker munnbind når avstanden mellom oss er mindre enn to meter. Om en av oss viser påfallende symptomer på sykdom under behandling skal behandlingen avbrytes.

Hygiene:

Alt av utstyr og berøringspunkter (f.eks. dørhåndtak, servantkran, stoler, m.m.) rengjøres etter hver behandling. Tekstiler byttes ut like ofte. Jeg følger pålagte rutiner for håndhygiene.

 

Lag din egen hjemmeside gratis!