Marion Rosen

Marion Rosen har utviklet Rosenmetoden. Hun viet største delen av sitt liv til dette arbeidet.

Marion ble født inn i en jødisk familie i Tyskland i 1914. Hun hadde en god oppvekst i Nürnberg sammen med sine foreldre og søsken. Marion var et allsidig barn med interesse for ulike aktiviteter. Dans var blant hennes største interesser, og dansernes ulike uttrykk var med på å skape en stor interesse for mennesker. Også i andre situasjoner observerte Marion menneskers bevegelser. Hun la merke til at for noen var kroppslig aktivitet et strev, mens for andre var bevegelsene som en dans. Tidlig forstod hun at måten vi beveger oss på utgjør en stor forskjell, både innvendig og utvendig. Marion var dessverre for høy til å selv kunne få en karriere innen dans. Sett i ettertid er det ingen tvil om at det arbeidet hun i stedet valgte å fylle livet sitt med, gav henne større betydning for flere mennesker enn hun ville fått som profesjonell danser.

Familien til Marion levde et godt liv fram til andre verdenskrig nærmet seg. På grunn av Marions etnisitet lå det ikke til rette for å ta utdannelse i Tyskland. En tilfeldighet gjorde at Marion møtte Lucy Heyer, som arbeidet med massasje, avspennings- og pusteteknikker. Siden Marion selv hadde astma var hun svært interessert i dette. Lucy Heyer var gift med psykoterapeut Gustav Heyer, som var elev av den kjente psykiateren Carl Gustav Jung. Dette ekteparet oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder. Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette samarbeidet. Som 22-åring fikk Marion gå i lære hos Lucy Heyer og tok del i arbeidet og opptagelsene som ekteparet Heyer gjorde. Disse tidlige erfaringene ligger til grunn for utvikling av Rosenmetoden.

På slutten av 1930-årene måtte Marion flykte fra Tyskland til Sverige. Der fortsatte hun å gi behandlinger. I Sverige fikk hun mulighet til å utdanne seg til fysioterapeut. Marion ønsket å reise til videre til USA, hvor hun mente det ville være større muligheter for å jobbe videre med sin behandlingsform. Marion fikk etter en stund visum, og bosatte seg i California. Hun følte seg umiddelbart hjemme i sitt nye land. Der startet hun egen praksis og fullførte utdannelsen til fysioterapeut. Marion fortsatte med å kombinere fysioterapi med de teknikkene hun hadde lært av ekteparet Heyer i Tyskland. Det ble lagt merke til at hun oppnådde raskere og bedre resultater enn de som kun gav fysioterapi, og hun ble spurt om å undervise i sin arbeidsmetode.

I midten av 1970-årene begynte Marion å undervise andre. Da ble sammenhengen mellom menneskers fysiske holdning og følelsesmessige tilstand enda tydeligere for henne, hennes elever og deres klienter. I tillegg til færre eller ingen fysiske plager, opplevde klientene endringer på flere livsområder som følge av behandlingene. Den økte bevisstheten behandlingene medførte gav nye muligheter i mange menneskers liv.

I 1980 hadde Marion samlet nok erfaringer til å tilby en formell utdannelse i Rosenmetoden. Hun underviste det første kullet i California, hvor mennesker med svært ulik yrkesbakgrunn deltok. I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige, som var det første landet hun underviste i utenfor USA. 

Hans Axelson, som er grunnlegger av Axelsons Body Work School i Sverige og Norge, begynte å markedsføre Rosenmetoden i disse to landene i tillegg til Finland og Danmark. Senere har dette arbeidet bredt seg ut over en rekke andre land. Marion selv reiste verden rundt flere ganger i året og underviste i Rosenmetoden ved de ulike sentrene, helt til hun rundet 95 år. Hun var virksom i sitt arbeid fram til hun døde 97 år gammel.

Det finnes flere gode intervjuer med Marion Rosen på YouTube.Firma: Anja Kjær

Org.nr. 996401308
Tlf: 98013917
Mail: anjakjar@gmail.com

Lag din egen hjemmeside gratis!