Livsstyrketrening 

- Når livet setter seg i kroppen


Hva er Livsstyrketrening?

Livsstyrketrening er et kurs som er utarbeidet for mennesker med ulike helseplager. Kurset er også egnet for deg som ønsker å håndtere stress ved å se mulighetene som allerede finnes i hverdagen, og på den måten forebygge stressrelaterte helseplager. Livsstyrketrening kan gjennomføres i gruppe eller individuelt. Målet er blant annet å styrke troen på egen evne til å ta gode valg, i tillegg til å få en økt bevissthet rundt egne helsefremmende ressurser. 

Vi øver på oppmerksomt nærvær (mindfullness) og bruker ulike kreative metoder som fantasireiser, bevegelse, enkle yogaøvelser, poesi og fargestifter. Bevissthet på kropp, tanker og følelser er sentralt i dette arbeidet. 

Gjennom kurset inviteres du til ulike øvelser, og velger selv hva du ønsker å delta på. Jeg møter deg uten forventninger om å prestere noe. Det gjør det mulig å ta aktive valg på kurset, slik at du unngår å trå over egne grenser. Dette kan være erfaringer med stor overføringsverdi til hverdagen, hvor tendensen til å strekke seg for langt kan være stor.


Temaer for samlinger i Livsstyrketrening:

1. Hvis kroppen kunne snakke

2. Hvem er jeg?

3. Verdier - hva er viktig for meg?

4. Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser

5. "Sterke" og "svake" sider

6. Glede

7. Dårlig samvittighet

8. Sinne

9. Ressurser, muligheter og valg

10. Avslutning - forankring av de foregående temaene


Hvordan ble Livsstyrketreningskursene utviklet?

Livsstyrketrening ble utviklet av sykepleier og pedagog Eldri Steen og lege Liv Haugli i et forskningsprosjekt på 1990-tallet. Det ble evaluert i deres felles doktorgradarbeid. Mennesker med kroniske muskel- og skjelettsmerter har i stor grad medvirket i utarbeidelsen av kurset.


Hva er kursets teoretiske grunnlag?

Kurs i Livsstyrketrening er inspirert av kunnskap innen filosofi, psykologi og pedagogikk og er hentet fra tre retninger:

- Oppmerksomt nærvær (mindfullness)

- Konfluent pedagogikk/gestaltpsykologi

- Fenomenologi

I stedet for å forklare hva disse retningene går ut på inviterer jeg deg til å gjøre egne erfaringer på kurs i Livsstyrketrening!


Hvordan jeg jobber med Livsstyrketrening:

Jeg tilbyr kurs i Livsstyrketrening til grupper og individuelt som en del av veiledning. Vi legger en plan for hvor ofte vi skal møtes, og avtaler møtedager framover. For grupper vil hver samling ha en varighet på 4 timer. Jobber vi individuelt tilpasser vi varigheten etter behov.

Enhet for rus og psykisk helse i Horten kommune har gjennom en årrekke tilbudt gratis Livsstyrketreningskurs for alle innbyggere over 18 år med godt resultat. For å bli med på et av kursene må du søke deg inn og tillate at kurslederne skriver journal fra hver samling. I kommunen har gruppene rundt 12 deltakere og to kursledere. 

Om du er interessert å ta kurset individuelt eller i mindre gruppe er du velkommen til å ta kontakt!


Firma: Anja Kjær

Org.nr. 996401308
Tlf: 98 01 39 17
Mail: anjakjar@gmail.com

Lag din egen hjemmeside gratis!