Indre ro

- et kurs i oppmerksomt nærvær


Digitalt på Teams


Ønsker du økt bevissthet i hverdagen? Med økt bevissthet kan du i større grad velge livet du ønsker ut fra egne ressurser, verdier og drømmer.

Vi er alle formet av livet vi har levd. Mange av mestringsstrategiene vi tilegnet oss tidlig i livet er nå autopiloter vi ikke er klar over. Ved å trene oppmerksomt nærvær kan vi gjennomskue flere av disse autopilotene og velge bort de som ikke er hensiktsmessige lenger. Det gir blant annet muligheter for økt indre ro, som er verdifullt for vår helse og livskvalitet.

På kurset går vi gjennom temaer og får erfaring med ulike øvelser. Minst like viktig er å gi rom for det som oppstår i øyeblikket. Jeg møter deg der du er, uten krav og forventninger om å prestere noe. Du gir deg selv det du trenger underveis i kurset og tilpasser øvelsene etter eget behov. Å ivareta deg selv på kurs vil ha stor overføringsverdi til hverdagen.


Faglig grunnlag:

Kurset er basert på Jon Kabat-Zinns MBSR-program, som er et forskningsbasert stressreduksjonsprogram. Dette var en sentral del av min utdannelse i Livsstyrketrening. Som Rosenterapeut vil jeg i tillegg ha med meg denne forståelsen i møte med dere som deltar.


Kursets innhold:

- Hva er oppmerksomt nærvær?

- De syv holdningene i oppmerksomt nærvær

- Stress
 
- Indre ro

- Pusten

- Følelser

- Selvmedfølelse og indre dialog

- Forventninger

- Ulike oppmerksomhetsøvelser


Rammene for kurset:

Kurset består av 8 ukentlige samlinger live på Teams, hver av dem med varighet på 2 timer. Hver deltaker får to individuelle samtaler i løpet av kursperioden. Det vil være faste grupper på 3 til 8 deltakere.

Er du usikker på bruk av Teams vil jeg veilede deg i forkant av kurset.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bli kjent med oppmerksomt nærvær, og for deg som allerede har erfaring. Kurset er ikke ment som behandling, og er ikke egnet om du har alvorlige psykiske lidelser eller rusavhengighet. 


Oppstart av nye kurs:

Jeg setter opp flere kurs etter forespørsel. Kurset er egnet for ulike grupper, både private og ansatte i firmaer. Ta gjerne kontakt om du ønsker å oppleve positive effekter på kropp og sinn!

Neste kurs settes opp fra oktober 2022. Bruk gjerne kontaktskjemaet nederst på siden for påmelding, eller om du ønsker mer informasjon om kurset.

Pris:

4000 kr for 8 samlinger og to individuelle samtaler.

Kursavgiften betales med faktura i forkant av kursstart. Beløpet kan deles opp etter avtale.


Hva trenger du til kurset?

Tilgang til PC eller telefon med kamera, skrivebok, penn/blyant, pledd, pute og et sted å sitte (og evt. ligge).


Påmelding:

Du er velkommen til å melde deg på gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Fristen er to dager før oppstart av kurset. Jeg gir deg en gratis samtale på Teams for å avklare om kurset samsvarer med forventingene og ønskene du har.

Jeg har venteliste ved stor pågang.


Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

"Jeg synes dette var et kurs som gav meg mye. Så befriende at du ikke fremsto som ekspert, og at du var fleksibel hvis det var nødvendig ut fra det vi kom inn på. Likte også at det ble så lett å dele helt naturlig".

"Snakk om tilstedeværelse i praksis... 2 hele timer 100 % tilstede hver eneste mandag i 8 deilige uker - for en gave! Hvem gleder seg spesielt til mandager, liksom? Jammen ble de brått ukens høydepunkt!"

"Fint å oppleve at det skjedde en prosess rundt å kjenne kroppen og ikke bare ha kontakt med tanker".

"Når "ingenting er feil", har man jo et veldig godt utgangspunkt. Opplevde de syv holdningene som absolutt tilstede. Rom for både oppdagelser, nysgjerrighet og undring fra alle parter her!"


VELKOMMEN!

Lag din egen hjemmeside gratis!