Indre ro

- et kurs i oppmerksomt nærvær


Digitalt på Teams


Ønsker du økt bevissthet i hverdagen? Med økt bevissthet kan du i større grad velge livet du ønsker ut fra egne ressurser, verdier og drømmer.

Vi er alle formet av livet vi har levd. Mange av mestringsstrategiene vi tilegnet oss tidlig i livet er nå autopiloter vi ikke er klar over. Ved å trene oppmerksomt nærvær kan vi gjennomskue flere av disse autopilotene og velge bort de som ikke er hensiktsmessige lenger. Det gir blant annet muligheter for økt indre ro, som er verdifullt for egen helse og livskvalitet.

På kurset går vi gjennom temaer og får erfaring med ulike øvelser. Minst like viktig er å gi rom for det som oppstår i øyeblikket. Jeg møter deg der du er, uten krav og forventninger om å prestere noe. Du gir deg selv det du trenger underveis i kurset og tilpasser øvelsene etter eget behov. Å ivareta deg selv på kurs vil ha stor overføringsverdi til hverdagen.


Faglig grunnlag:

Kurset er basert på Jon Kabat-Zinns MBSR-program, som er et forskningsbasert stressreduksjonsprogram. Dette var en sentral del av min utdannelse i Livsstyrketrening. Som Rosenterapeut vil jeg i tillegg ha med meg denne forståelsen i møte med dere som deltar.


Kursets innhold:

- Hva er oppmerksomt nærvær?

- De syv holdningene i oppmerksomt nærvær

- Stress

- Pusten

- Følelser

- Selvmedfølelse

- Ulike oppmerksomhetsøvelser


Rammene for kurset:

Kurset består av 8 ukentlige samlinger live på Teams, hver av dem med varighet på 1 1/2 til 2 timer. Det vil være faste grupper på 3 til 8 deltakere.

Er du usikker på bruk av Teams vil jeg veilede deg i forkant av kurset.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bli kjent med oppmerksomt nærvær, og for deg som allerede har erfaring. Kurset er ikke ment som behandling, og er ikke egnet om du har alvorlige psykiske lidelser eller rusavhengighet.


Oppstart:

Formiddagskurs mandager kl 10.00 fra 17. januar

Kveldskurs onsdager kl 19.30 fra 19. januar


Pris:

Kr 1600,- for 8 samlinger. Betales med Vipps eller faktura i forkant av kursstart. Beløpet kan deles opp etter avtale.


Hva trenger du til kurset?

Tilgang til PC eller telefon med kamera, skrivebok, penn/blyant, pledd, pute og yogamatte eller sofa.


Påmelding:

Du er velkommen til å melde deg på gjennom kontaktskjemaet nedenfor. Fristen er to dager før oppstart av kurset. Jeg gir deg en gratis samtale på Teams for å avklare om kurset samsvarer med forventingene og ønskene du har.

Jeg har venteliste ved stor pågang.


VELKOMMEN!

Lag din egen hjemmeside gratis!